Välj en sida

När du tar ett lån, eller betalar något med kredit kommer du att behöva betala ränta. Men du kan också få ränta om du sparar pengar. Ränta kan vara svårt att förstå sig på ibland, men det är viktigt att ha grundläggande kunskaper om begreppet. I den här artikeln går vi igenom vad ränta är och hur ränta fungerar.

Vad är ränta?

Ränta är kostnaden för att låna pengar för en låntagare, men det är också avkastningen långivaren får för att låna ut pengar. Man brukar prata om två olika typer av ränta för att skilja på dessa. Dessa kallas för utlåningsränta och inlåningsränta.

Utlåningsränta

Utlåningsränta är den räntan du som låntagare betalar. Det är alltså kostnaden för att låna pengar av en långivare. Du betalar ränta på lånebeloppet, vanligtvis en procentsats av lånet. Det är oftast den här typen av ränta man syfta på när man talar om ränta inom privatekonomin.

Inlåningsränta

Inlåningsränta är den avkastningen du får när du lånar ut pengar, exempelvis genom att sätta in pengar på ett sparkonto med ränta. Dock är det inte lika vanligt att du faktiskt får den typen av ränta idag på ett sparkonto.

Hur fungerar ränta?

Ränta fungerar så att du betalar en viss summa till långivaren som du har lånat pengar av. Det finns olika typer av ränta och det är långivaren själv som bestämmer räntan. Du bör ha koll på både nominell ränta och effektiv ränta för att koll på hur ränta fungerar.

Nominell ränta är den ränta långivaren tar ut för lånet, det är den man använder för att räkna ut hur mycket du ska betala i kronor varje månad eller år. Den effektiva räntan finns till för att enklare kunna jämföra olika lån, eftersom den räknar med alla kostnaden som tillkommer för lånet.

Bunden och rörlig ränta

Bunden och rörlig ränta är också två viktiga begrepp att ka koll på. Bunden ränta innebär att räntan är bunden under en förbestämd period, exempelvis 12 månader. Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden.

Det kan även kallas för fast och rörlig ränta. Ibland erbjuds du att välja vilken typ av ränta du vill ha, men när det gäller konsumtionslån är räntan nästan alltid rörlig.

Varför finns ränta?

Räntan är en kompensation för den risk en långivare tar genom att låna ut pengar. Det finns alltid en risk att låntagaren inte betalar tillbaka hela lånet, och då kompenseras den risken genom att varje månad har långivaren fått in ränta utöver amorteringen.

Detsamma gäller för inlåningsränta, när du sätter in pengar på ett sparkonto lånar banken ut dina pengar till andra kunder. Därför får du en viss ränta på dina sparade pengar, eftersom det alltid innebär en liten risk.