Välj en sida

Realränta är kanske inget begrepp som man vanligen pratar om när det gäller privatekonomi, men det kan ändå vara bra att ha grundläggande kunskaper om vad det innebär. I den här artikeln går vi igenom vad realränta är för något och vilken koppling det har till nominell ränta.

Vad är realränta?

Realränta är den räntan du får när du räknar bort inflationen från den nominella räntan på ditt lån eller ditt sparande. Realräntan är alltså justerad för förändringar i penningvärdet som sker över en viss tidsperiod.

En placering med fast realränta ger därmed ett förutbestämt belopp. Men realräntan är svår att räkna exakt i förskott eftersom man inte vet exakt hur stor inflationen blir. Eftersom man i Sverige får dra av räntekostnader kan man vid investering vid exempelvis husköp räkna fram en ränta som också tar hänsyn till inflationen.

Formel för realränta

Det går att räkna ut realräntan genom att ha koll på den nominella räntan och inflationen. Realräntan räknar man ut genom formeln:

Realränta = nominell ränta – inflation

Exempel på hur realränta fungerar i praktiken

Om du sätter in 1 000 kronor på ett sparkonto i ett år, där du får en nominell ränta på 2,5 procent har du efter ett år 1 025 kronor. Men om priserna har stigit med tre procent under samma år på grund av inflation skulle du behöva 1 030 kronor för att kunna köpa samma saker med pengarna.

Det innebär att den verkligen avkastningen då är -0,5 procent och det är detta som kallas för realräntan. Du får den alltså genom att ta den nominella räntan på 2 minus inflationen på 3, som alltså blir -0,5.