Välj en sida

När du söker och jämfört olika lån, kommer du att se begreppet effektiv ränta. Det är viktigt begrepp att ha koll på för att på ett bra och korrekt sätt kunna jämföra olika lån. I den här artikeln går vi igenom vad effektiv ränta betyder.

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är den faktiska räntan när alla avgifter är inräknade. För ett lån tillkommer vanligtvis en del lånekostnader, så som uppläggningsavgift och aviavgifter och för att kunna jämföra ett lån rätt behöver du räkna med även dessa i jämförelsen. I den effektiva räntan är alltså alla kostnaden inräknade.

Det är viktigt att du ha koll på den effektiva räntan för att inte bli lurad när du tar ett lån. I marknadsföring är det vanligt att man lyfter fram en mycket låg nominell ränta, och då är det viktigt att du inte missar andra kostnader.

Skillnad på ränta och effektiv ränta

Skillnaden på ränta och den effektiva räntan är att i den effektiva räntan räknar man även med avgifter, så som uppläggningsavgift och aviavgifter det gör man inte i den nominella räntan. Därför är det viktigt att skilja på dessa två, och ha förståelse för vad de innebär.

När man enbart talar om ränta menar man vanligtvis den nominella räntan, alltså den summa i kronor du betalar varje månad på ditt lån, utöver amorteringen. Det ska alltså inte blandas ihop med den effektiva räntan, som alltid är högre än den nominella räntan.

Den effektiva räntan anges också i procentsats, men det är alltså inget du egentligen betalar varje månad, kvartal eller årsvis. Utan innebär den totala kostnaden för lånet. I den ingår exempelvis uppläggningsavgift som du troligtvis endast betalar en gång.

Exempel på effektiv ränta

Exempel 1: Du tar ett lån på 2 000 kronor med nominell ränta på 2 %. Utöver detta tillkommer uppläggningsavgift på 350 kronor samt en aviavgift på 29 kronor. Återbetalningstiden på lånet är 12 månader. Den effektiva räntan blir då 103,04 %.

Exempel 2: Du tar ett lån på 100 000 kronor med en nominell ränta på 5 %. Utöver detta tillkommer en uppläggningsavgift på 350 kronor samt en aviavgift på 29 kronor. Återbetalningstid på lånet är 3 år. Den effektiva räntan blir då 6,06 %.

Som du ser är den effektiva räntan mycket viktigt för att kunna jämföra olika lån på ett enkelt sätt. Du kan själva räkna ut den effektiva räntan genom Konsumenternas lånekalkyl.