Välj en sida

Upplupen ränta att begrepp som kanske inte är så vanligt, och används oftast i samband med bokföring. Men som med allt annat inom ekonomi är det bra att ha koll på vad begreppet betyder, och det går vi igenom här.

Vad betyder upplupen ränta?

Upplupen ränta betyder kort förklarar ränta som du ännu inte har betalat eller ännu inte fått in, om det handlar om inlåningsränta. Det är ett begrepp som man sällan pratar om, och troligtvis inget du behöver veta när du söker lån eller sätter in pengar på ett sparkonto.

För att enklare förklara vad upplupen ränta betyder ger vi dig här två exempel.

Upplupen ränta när du tagit ett lån

När du har tagit ett lån betalar du vanligtvis amortering och ränta i slutet av månaden. Perioden innan du gör betalningen är upplupen ränta, det vill säga räntan finns men är ännu inte betalt.

För dig som låntagare är upplupen ränta en framtida utgift och för långivaren är det en framtida inkomst.

Upplupen ränta när du sparat på sparkonto

Om du sparar på ett sparkonto med ränta räknas perioden innan du får en utbetalning av din ränta som upplupen ränta. Vanligtvis får du en ränteutbetalning en gång om året, men räntan läggs på hela tiden och det är den upplupna räntan.

Bokföra upplupen ränta

Du som privatperson behöver inte bokföra eller redovisa den upplupna räntan på något sätt. Däremot behöver företag redovisa den både i balans- och resultaträkningen. Däremot finns det en viss poäng för dig som privatperson att ha koll på din upplupna ränta, för att kunna beräkna dina räntekostnader.